Coolhunt(s)

20 Apr

In week 15 vond een speciaal internationaal lesprogramma over trends plaats. Twintig studenten en vier docenten van een Noorse zusteropleiding van de Hogeschool van Amsterdam, namen samen met ons deel aan dit programma. Elk team kreeg een coolhunt-opdracht in Amsterdam. Coolhunten is het zoeken en spotten van coole, inspirerende, vernieuwende zaken die toekomstig groeipotentieel hebben binnen een doelgroep. Het thema voor de coolhunt in de internationale week was ́experience economy’. Tijdens de opdracht werkten we samen met een aantal Noorse studenten. Hierdoor hebben we een aantal opvallende verschillen tussen Noorwegen en Nederland kunnen vaststellen. Ook hebben we een aantal typische Nederlandse trends gepresenteerd aan de Noorse studenten.


Advertenties

Moodboard Pubers

20 Apr

Het Plan van Aanpak

19 Apr

Deze periode zullen wij 205D trends in het kader van vriendschap voor de doelgroep jonger dan 50 jaar onderzoeken, herkennen, begrijpen, gebruiken en creëren. Hiervoor moet veel onderzoek verricht worden. Dit onderzoek zal zowel op desk- als fieldresearch gebaseerd zijn. Uiteindelijk presenteren wij een concept wat onder de grootste trend van vriendschap valt. Hoe wij dit project zullen vormgeven staat beschreven in het Plan van Aanpak